Tarik Suresi Dinle

 

 

 

 

 

 

 

Kabe İmamından Tarik Suresi Dinle

Tarık Suresi Latin Harflerle Okunuşu ;
1. Vessemai vettarikı.  
2. Ve ma edrake mettariku.     
3. Ennecmüssakıbü.    
4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.           
5. Felyenzuril'insanü mimme hulika.     
6. Hulika min main dafikın.      
7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.  
8. İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün. 
9. Yevme tüblesserairü.           
10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.         
11. Vessemai zatirrec'ı.           
12. Vel'ardı zatissad'ı. 
13. İnnehu likavlün faslün.       
14. Ve ma hüve bilhezli.          
15. İnnehüm yekiydune keyden.          
16. Ve ekiydü keyden.
17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.... 
Tarık Suresi Anlamı ; 
1. Göğe ve târıka andolsun.     
2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?        
3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.        
5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.           
6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.     
7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.     
8. Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.         
9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!        
10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.     
11. Yağmurlu göğe andolsun,  
12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.           
13. Şüphesiz o Kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.      
14. O, boş bir söz değildir.      
15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,  
16. Ben de bir tuzak kurarım.  
17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !